Services

Rica full body & Bikni
Rica full body & Bikni

₹ 2199 ₹3000

Rica Half legs
Rica Half legs

₹ 299 ₹400

Rica Full legs
Rica Full legs

₹ 499 ₹800

Rica Full Arms
Rica Full Arms

₹ 349 ₹700

Rica Half Arms
Rica Half Arms

₹ 249 ₹400

Rica chin wax
Rica chin wax

₹ 49 ₹99

Side lock
Side lock

₹ 99 ₹149

Brazilian Upper Lips
Brazilian Upper Lips

₹ 49 ₹99

Rica Full Body (No Bikini)
Rica Full Body (No Bikini)

₹ 1599 ₹2000

Rica Full Back
Rica Full Back

₹ 399 ₹599

Rica Half Back
Rica Half Back

₹ 299 ₹399

Rica Stomach
Rica Stomach

₹ 399 ₹500

RICA BIKINI LINE
RICA BIKINI LINE

₹ 199 ₹300

Brazilian Bikni Wax
Brazilian Bikni Wax

₹ 799 ₹1000

Regular Bikini wax
Regular Bikini wax

₹ 499 ₹800

Regular Bikini line
Regular Bikini line

₹ 199 ₹300

Regular full back
Regular full back

₹ 249 ₹300

Regular Half Back
Regular Half Back

₹ 149 ₹299

Regular stomach
Regular stomach

₹ 249 ₹399

Regular full legs
Regular full legs

₹ 349 ₹500

Regular Full Arms
Regular Full Arms

₹ 249 ₹399

Full Arms + Underarms
Full Arms + Underarms

₹ 349 ₹449

Honey Half legs
Honey Half legs

₹ 249 ₹499

Underarms wax
Underarms wax

₹ 69 ₹120